La faza interjudețeană se vor califica  elevii care au obținut un punctaj peste media punctajelor tuturor participanților, dar nu mai puțini de 40 elevi/sectiune.