Anexa1

 

Precizări cu privire la organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI NAȚIONALE de INFORMATICĂ APLICATĂ – AcadNet, în  anul școlar 2022 - 2023

 

  1. OLIMPIADA NAȚIONALĂ de INFORMATICĂ APLICATĂ – AcadNet se organizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, și cu prevederile Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei

Naționale de Informatică Aplicată - AcadNet,

Site-ul central al Competiției AcadNet în acest an școlar este http://www.acadnet.ro/

 

  1. Graficul de desfășurare al Competiției AcadNet, 2023

 

Etapa locală

Etapa județeană

Etapa națională / internațională

Locul de  desfășurare a etapei naționale / internaționale

04.03.2023

01.04.2023

4 - 7.05.2023

Universitatea Politehnica din București

 

III.  Desfășurarea OLIMPIADEI NAȚIONALE de INFORMATICĂ APLICATĂ - AcadNet

 

Înscrierea concurenților  Concurenții se vor înscrie pe site-ul competiției cu cel puțin 10 zile înaintea primei probe. 

La crearea contului aceștia vor da date reale, corect scrise. La scrierea numelui școlii se va folosi numele complet al acesteia. 

Dacă un concurent se califică la etapa națională la mai multe secțiuni, atunci acesta trebuie să aleagă doar o secțiune la care să participe la etapa națională. Alegerea făcută trebuie comunicată comisiei care organizează competiția cu minimum două săptămâni înaintea desfășurării etapei naționale. Dacă concurentul nu își exprimă alegerea, comisia va stabili secțiunea la care acesta va participa.

Condiții tehnice pentru desfășurarea probelor de concurs 

Etapa locală și cea județeană se vor desfășura într-o instituție de învățământ conectată la internet care este, preferabil, și academie CISCO. Inspectorul de specialitate va trimite către organizatori adresa de IP a locației/locațiilor în care se desfășoară competiția cu minim 5 zile înaintea desfășurării acesteia, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru desfășurarea probelor teoretice este nevoie ca pe calculatoarele concurenților să fie instalat un browser care să aibă posibilitatea de a rula javascript și care să nu blocheze ferestrele pop-up.

Pentru desfășurarea probelor practice va fi instalată pe calculatoarele concurenților aplicația PacketTracer 8.2.0. Aplicația poate fi descărcată de pe site-ul competiției.

Pentru concurenții ce participă la secțiunea Interoperabilitate Software trebuie să fie instalat programul CodeBlocks 20.03 împreună cu compilatorul mingw aferent.

Pentru rezolvarea problemelor tehnice datorate aplicațiilor menționate anterior, Comisia Centrală a Competiției AcadNet va oferi suport în ziua premergătoare competiției. Detaliile despre sesiunea de suport tehnic vor fi transmise participanților cu minim 3 zile înaintea desfășurării probelor. Participarea la aceasta sesiune nu este obligatorie, însă organizatorii nu își asumă nici o vină în cazul în care participanții nu pot accesa resursele oferite în timpul competiției.

În ziua competiției se oferă suport tehnic prin intermediul mesageriei Facebook de pe pagina competiției https://www.facebook.com/acadnet.ro.

Se va asigura înregistrarea audio și video a întregului concurs. Pentru etapa locală, județeană și internațională este necesară înregistrarea ecranelor concurenților folosind OBS (Open Broadcaster Software).

Materialul video rezultat se păstrează pentru o perioadă de minim 14 zile și va fi trimis Comisiei Centrale a Competiției AcadNet în termen de 24 ore de la finalizarea etapei. Lipsa filmării poate duce la descalificarea concurenților din centrul care nu a furnizat înregistrările. Camera/camerele de filmat se vor poziționa în așa fel încât toți elevii să fie filmați, iar ecranele calculatoarelor concurenților să fie vizibile (pe cât posibil). Filmele obținute se încarcă pe un drive iar link-ul de partajare, care va permite oricui are link-ul să acceseze filmarea, va fi transmis fie pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. fie prin intermediul unui formular. Metoda de transmitere va fi publicată pe site-ul competiției www.acadnet.ro.

 

Derularea probelor de concurs  

Etapa locală și județeană

Concurenții vor fi prezenți în locațiile de concurs cu minim 30 de minute înaintea începerii competiției, se vor conecta pe site și vor verifica că au acces în zona în care se află subiectele de concurs.

Fiecare concurent va primi subiectele on-line și foi pentru ciorne.

Pe durata probei concurenții nu pot pune întrebări și nu pot folosi sau accesa alt site în afară de www.acadnet.ro. Singurele programe pe care concurenții au voie să le acceseze de pe calculator, în afara browser-ului, sunt Packet Tracer și CodeBlocks. Accesul la Packet Tracer, respectiv CodeBlocks, este permis doar în perioada probei practice.

Spre finalul probei concurenții se asigură că vor avea timpul necesar să trimită testul și fișierele ce vor fi evaluate. Concurenții vor semna fișierele Packet Tracer. Fișierele Packet Tracer nesemnate nu vor fi evaluate. 

Concurenții secțiunii Interoperabilitate Software vor încărca fișierele sursă pe site-ul AcadNet.

Etapa națională  

Concurenții vor fi prezenți în sălile de concurs la ora anunțată de organizatori pentru secțiunea la care participă. 

Fiecare concurent va primi subiecte on-line și/sau în formă listată și foi pentru ciorne.

Etapa internațională 

Se va desfășura online. Echipele vor fi prezente în sălile de concurs desemnate de fiecare țară, la ora stabilită de comisie.

Durata probelor

Pentru etapa locală și etapa județeană, durata fiecărei probe a competiției AcadNet este de o oră, întreaga zi de concurs nedepășind 5 ore, însumat. 

Pentru etapa națională și cea internațională, durata însumată a probelor competiției AcadNet este de maximum 4 ore. 

Evaluarea

Etapa locală și județeană

Evaluarea probelor teoretice se va face automat pe site-ul www.acadnet.ro. În cazul probei practice se va evalua doar ultimul răspuns/fișier trimis.

Etapa națională 

Evaluarea probelor teoretice se va face automat pe site-ul www.acadnet.ro sau offline.

Evaluarea probelor practice se poate face de față cu candidatul, în timpul desfășurării probei de concurs sau după terminarea acestuia.

Etapa internațională  

Evaluarea probelor teoretice se va face automat pe site-ul www.acadnet.ro, iar evaluarea probelor practice se va face utilizând simulatoare sau mașini virtuale ce permit conectarea de la distanță.