Precizări cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului AcadNet

Anul şcolar 2018 - 2019

 

I. Concursul AcadNet se organizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. nr. 3035/10.01.2012 și cu prevederile Regulamentului specific privind organizarea și desfăşurarea Concursului AcadNet, aprobat cu nr. ……………..

Site-ul central al Concursului AcadNet în acest an şcolar este http://www.acadnet.ro/

 

II. Graficul  de desfăşurare al Concursului AcadNet

 

Etapa judeţeană

Etapa interjudețeană

Etapa naţională

Locul de  desfăşurare a etapei naţionale

16.02.2019

16.03.2019

16.05.2019-19.05.2019

Universitatea Politehnica din București

 

III. Desfăşurarea Concursului AcadNet

 

Concursul AcadNet se desfăşoară conform programelor din anexă.

 

Înscrierea concurenților

 

            Concurenții se vor înscrie pe site-ul concursului cu cel puțin 10 zile înaintea primei probe.

La crearea contului aceștia vor da date reale, corect scrise. La scrierea numelui școlii se va folosi numele complet al acesteia.

 

Condițiile tehnice

 

Etapa județeană și cea interjudețeană se vor desfășura într-o instituție de învățământ conectată la internet care este, preferabil, și academie CISCO. Inspectorul de specialitate va trimite către organizatori adresa de IP a locației/locațiilor în care se desfășoară competiția cu minim 3 zile înaintea desfășurării acesteia, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Pentru desfășurarea probelor teoretice este nevoie ca pe calculatoarele concurenților să fie instalat un browser care să aibă posibilitatea de a rula javascript și care să nu blocheze ferestrele pop-up.

Pentru desfășurarea probelor practice va fi instalată pe calculatoarele concurenților aplicația PacketTracer 7.2. Aplicația poate fi descărcată de pe site-ul concursului.

Pentru concurenții ce participă la secțiunea Interoperabilitate Software trebuie să fie instalat programul CodeBlocks 16.01 împreună cu compilatorul mingw aferent.

Se va asigura înregistrarea audio și video a întregului concurs. Materialul video rezultat se păstrează pentru o perioadă de minim 14 zile și va fi furnizat Comisiei Centrale a Concursului AcadNet, la solicitarea acesteia. Lipsa filmării poate duce la descalificarea concurenților din centrul care nu a furnizat înregistrările. Camera/camerele de filmat se vor poziționa în așa fel încât toți elevii să fie filmați, iar ecranele calculatoarelor concurenților să fie vizibile (pe cât posibil).

 

Derularea probelor de concurs

            Etapa județeană/interjudețeană

Concurenţii vor fi prezenţi în sălile de concurs la ora 8.30, se vor conecta pe site și vor verifica că au acces în zona în care se află subiectele de concurs.

Fiecare concurent va primi subiectele on-line și foi pentru ciorne.

Pe durata probei concurenții nu pot pune întrebări și nu pot folosi sau accesa alt site în afară de www.acadnet.ro. Singurele programe pe care concurenții au voie să le acceseze de pe calculator, în afara browser-ului, sunt Packet Tracer și CodeBlocks. Accesul la Packet Tracer, respectiv CodeBlocks, este permis doar în perioada probei practice.

Spre finalul probei concurenții se asigură că vor avea timpul necesar să trimită testul și fișierele ce vor fi evaluate. Concurenții vor semna fișierele Packet Tracer. Fișierele Packet Tracer nesemnate nu vor fi evaluate.

Concurenții secțiunii Interoperabilitate Software vor încărca fișierele sursă pe site-ul AcadNet.

 

Etapa națională

Concurenţii vor fi prezenţi în sălile de concurs la ora anunțată de organizatori pentru secțiunea la care participă.

Fiecare concurent va primi subiecte on-line și/sau în formă listată și foi pentru ciorne.

 

Durata probelor

Pentru etapa județeană și etapa interjudețeană, durata fiecărei probe a concursului AcadNet este de o oră, întreaga zi de concurs nedepășind 5 ore, însumat.

Pentru etapa națională, durata însumată a probelor concursului AcadNet este de maximum 4 ore.

 

Evaluarea

Etapa județeană/interjudețeană

Vor fi evaluate doar răspunsurile care au fost trimise pe site. În cazul probei practice se va evalua doar ultimul răspuns/fișier trimis.

 

Etapa națională

Evaluarea probelor practice se poate face de față cu candidatul, în timpul desfășurării probei de concurs.

 

 

 

Parteneri

 

      

 

 

 

Go to Top
Template by JoomlaShine