Anexa1

 

Precizări cu privire la organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI NAȚIONALE de INFORMATICĂ APLICATĂ - AcadNet

Anul şcolar 2021 - 2022

 

  1. OLIMPIADA NAȚIONALĂ de INFORMATICĂ APLICATĂ – AcadNet se organizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, și cu prevederile Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Informatică Aplicată - AcadNet,

Site-ul central al Competiției AcadNet în acest an școlar este http://www.acadnet.ro/

 

  1. Graficul de desfășurare al Competiției AcadNet, 2022

 

Etapa locală

Etapa județeană

Etapa națională

Locul de  desfășurare a etapei naționale

19.02.2022

9.04.2022

5.05.2022 - 8.05.2022

Universitatea Politehnica din București

 

III. Desfășurarea OLIMPIADEI NAȚIONALE de INFORMATICĂ APLICATĂ - AcadNet

 

Înscrierea concurenților

 

            Concurenții se vor înscrie pe site-ul competiției cu cel puțin 10 zile înaintea primei probe.

La crearea contului aceștia vor da date reale, corect scrise. La scrierea numelui școlii se va folosi numele complet al acesteia.

Dacă un concurent se califică la etapa națională la mai multe secțiuni, atunci acesta trebuie să aleagă doar o secțiune la care să participe la etapa națională. Alegerea făcută trebuie comunicată comisiei care organizează competiția cu minim două săptămâni înaintea desfășurării etapei naționale. Dacă concurentul nu își exprimă alegerea, comisia va stabili secțiunea la care acesta va participa.

 

Modalități de desfășurare a competiției

Desfășurarea probelor va avea loc în scenariu online instituțional sau în cazuri excepționale (concurenți aflați în carantină pentru COVID-19) în scenariul online individual.

 

Condițiile tehnice pentru etapa locală și cea județeană

  1. Scenariul online instituțional

Etapa locală și cea județeană se vor desfășura într-o instituție de învățământ conectată la internet care este, preferabil, și academie CISCO. Inspectorul de specialitate va trimite către organizatori adresa de IP a locației/locațiilor în care se desfășoară competiția cu minim 3 zile înaintea desfășurării acesteia, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

  1. Scenariul online individual (cazul concurenților care pot fi izolați la domiciliu)

            Pentru acest scenariu Comisia de organizare județeană / a municipiului București centralizează documentele care să ateste situația medicală a elevilor și aprobă susținerea de către aceștia a probei în scenariul online individual trimițând aceste documente către Comisia Națională a olimpiadei AcadNet.

În acest scenariu ecranul concurenților va trebui să fie înregistrat folosind OBS (Open Broadcaster Software). De asemenea se va asigura și o înregistrare ambientală cu sunet. Concurentul nu va purta căști pe perioada competiției și va trimite în maxim 4 ore link-urile filmărilor încărcate de un drive.

 

  1. Condiții tehnice pentru desfășurarea probelor de concurs

Pentru desfășurarea probelor teoretice este nevoie ca pe calculatoarele concurenților să fie instalat un browser care să aibă posibilitatea de a rula javascript și care să nu blocheze ferestrele pop-up.

Pentru desfășurarea probelor practice va fi instalată pe calculatoarele concurenților aplicația PacketTracer 8.1.0. Aplicația poate fi descărcată de pe site-ul competiției.

Pentru concurenții ce participă la secțiunea Interoperabilitate Software trebuie să fie instalat programul CodeBlocks 20.03 împreună cu compilatorul mingw aferent.

Pentru rezolvarea probleme tehnice datorate aplicațiilor menționate anterior, Comisia Centrală a Competiției AcadNet va oferi suport în ziua premergătoare competiției. Detaliile despre sesiunea de suport tehnic vor fi transmise participanților cu minim 3 zile înaintea desfășurării probelor. Participarea la aceasta sesiune nu este obligatorie, însă organizatorii nu își asumă nici o vină în cazul în care participanții nu pot accesa resursele oferite în timpul competiției.

În ziua competiției se oferă suport tehnic prin intermediul mesageriei Facebook de pe pagina competiției https://www.facebook.com/acadnet.ro.

Se va asigura înregistrarea audio și video a întregului concurs. Pentru etapa județeană este necesară înregistrarea ecranelor concurenților folosind OBS (Open Broadcaster Software).

Materialul video rezultat se păstrează pentru o perioadă de minim 14 zile și va fi trimis Comisiei Centrale a Competiției AcadNet în termen de 24 ore de la finalizarea etapei. Lipsa filmării poate duce la descalificarea concurenților din centrul care nu a furnizat înregistrările. Camera/camerele de filmat se vor poziționa în așa fel încât toți elevii să fie filmați, iar ecranele calculatoarelor concurenților să fie vizibile (pe cât posibil). Filmele obținute se încarcă pe un drive iar link-ul de partajare, care va permite oricui are link-ul să acceseze filmarea, va fi transmis fie pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. fie prin intermediul unui formular. Metoda de transmitere va fi publicată pe site-ul competiției www.acadnet.ro.

 

Derularea probelor de concurs

            Etapa locală și județeană

Concurenții vor fi prezenți în locațiile de concurs la ora 8.30, se vor conecta pe site și vor verifica că au acces în zona în care se află subiectele de concurs.

Fiecare concurent va primi subiectele on-line și foi pentru ciorne.

Pe durata probei concurenții nu pot pune întrebări și nu pot folosi sau accesa alt site în afară de www.acadnet.ro. Singurele programe pe care concurenții au voie să le acceseze de pe calculator, în afara browser-ului, sunt Packet Tracer și CodeBlocks. Accesul la Packet Tracer, respectiv CodeBlocks, este permis doar în perioada probei practice.

Spre finalul probei concurenții se asigură că vor avea timpul necesar să trimită testul și fișierele ce vor fi evaluate. Concurenții vor semna fișierele Packet Tracer. Fișierele Packet Tracer nesemnate nu vor fi evaluate.

Concurenții secțiunii Interoperabilitate Software vor încărca fișierele sursă pe site-ul AcadNet.

 

Etapa națională

Concurenții vor fi prezenți în sălile de concurs la ora anunțată de organizatori pentru secțiunea la care participă.

Fiecare concurent va primi subiecte on-line și/sau în formă listată și foi pentru ciorne.

Etapa internațională

Se va desfășura online. Echipele vor fi prezente în sălile de concurs desemnate de fiecare țară, la ora stabilită de comisie.

 

Durata probelor

Pentru etapa locală și etapa județeană, durata fiecărei probe a competiției AcadNet este de o oră, întreaga zi de concurs nedepășind 5 ore, însumat.

Pentru etapa națională și cea internațională, durata însumată a probelor competiției AcadNet este de maximum 4 ore.

 

Evaluarea

 

Etapa zonală și județeană

Evaluarea probelor teoretice se va face automat pe site-ul www.acadnet.ro. În cazul probei practice se va evalua doar ultimul răspuns/fișier trimis.

 

Etapa națională

Evaluarea probelor teoretice se va face automat pe site-ul www.acadnet.ro sau offline. Evaluarea probelor practice se poate face de față cu candidatul, în timpul desfășurării probei de concurs sau după terminarea acestuia.

 

Etapa internațională 

Evaluarea probelor teoretice se va face automat pe site-ul www.acadnet.ro, iar evaluarea probelor practice se va face utilizând simulatoare sau mașini virtuale ce permit conectarea de la distanță.