Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI NAȚIONALE de INFORMATICĂ APLICATĂ - AcadNet

 

Capitolul I: Prezentare generală

Art. 1 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ de INFORMATICĂ APLICATĂ - AcadNet este o competiție națională de informatică aplicată, care se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată cu O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare, Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, și cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2 

2.1        Secțiunile Competiției AcadNet sunt următoarele:

 • Calculatoare (clasele IX-X);
 • Calculatoare (clasele XI-XII);
 • Rețele (clasele IX-X);
 • Rețele (clasele XI-XII).
 • Interoperabilitate Software (clasele IX-X)
 • Interoperabilitate Software  (clasele XI-XII)
  • Etapele competiției sunt: etapa locală, etapa județeană, etapa națională, etapa internațională.
  • Calendarul de desfășurare a competiției este aprobat de Ministerul Educației.
  • Etapa națională este organizată în Universitatea Politehnică București.
  • Etapa internațională este organizată imediat după desfășurarea etapei naționale.

Art. 3

3.1 La Competiția AcadNet pot  participa, elevi de liceu din clasele IX-XII. Un elev se poate înscrie la o secțiune corespunzătoare clasei din care face parte.

3.2 Participarea la o etapă superioară este condiționată de calificarea obținută la etapa precedentă.

3.4  Concursul are o platformă proprie de lucru online www.acadnet.ro.

 

Capitolul II: Selecția elevilor  

Art. 4

4.1  Toate etapele se desfășoară cu subiecte unice, elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a Competiției AcadNet, a cărui componență este stabilită și aprobată de către M.E. anual. Evaluarea se realizează pe platforma www.acadnet.ro. 

4.2 Etapa locală se organizează în maximum 3 locuri de desfășurare în fiecare județ/municipiul București iar etapa județeană se organizează într-un singur loc de desfășurare în fiecare județ/municipiul București.

4.3 Atât pentru etapa locală cât și pentru etapa județeană locurile de desfășurare vor fi selectate de inspectorul școlar cu atribuții de coordonare pentru disciplinele informatice din fiecare inspectorat școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, care comunică echipei de administrare a platformei competiției AcadNet adresa/adresele IP a laboratorului/laboratoarelor în care se desfășoară concursul și își asumă responsabilitatea organizării și desfășurării acestuia, inclusiv a condițiilor tehnice.

4.4 Elevii care vor susține proba de concurs la un alt loc de desfășurare (adresă IP) decât cea furnizată de inspectorul școlar cu atribuții de coordonare pentru disciplinele informatice din fiecare inspectorat școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor fi descalificați. 

4.5 Etapa națională se desfășoară la Universitatea Politehnica București. Subiectele vor fi elaborate de Comisia centrală a Competiției AcadNet.

4.6 La etapa județeană a competiției, se califică elevii care au obținut un punctaj peste media punctajelor tuturor participanților. În cazul în care numărul participanților la o anumită secțiune, la etapa locală, este mai mic de 50 de concurenți, Comisia centrală a Competiției AcadNet poate stabili numărul minim al elevilor calificați. Acest număr va fi anunțat Comisiilor de organizare și evaluare pentru etapa județeană/a municipiului București a Competiției AcadNet, cu cel puțin 2 zile înaintea probelor de concurs.

4.7 La faza națională a competiției AcadNet se califică elevul cu punctajul cel mai mare din fiecare județ, care a obținut un punctaj peste media punctajelor tuturor participanților la secțiunea la care a participat. În cazul în care la nivelul județului/sectorului Inspectoratului Școlar al Municipiului București nu există participanți care să întrunească această condiție, locurile astfel disponibilizate vor fi ocupate de concurenți în ordine descrescătoare a punctajelor, dar nu mai mult de 20 elevi/secțiune. În cazul în care numărul participanților calificați este prea mic, Comisia Centrală a Competiției AcadNet poate stabili numărul elevilor calificați. Confirmarea elevilor care participă la etapa națională, de către inspectorat, trebuie făcută cu minim 10 zile înaintea desfășurării acesteia. Dacă un concurent renunță, în scris, la participarea la etapa națională sau nu este confirmat cu minim 10 zile înaintea desfășurării acesteia atunci locul acestuia poate fi ocupat de un alt concurent, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute.  

4.8 Etapa internațională se desfășoară de regulă online, fiecare țară putând să participe cu un lot format din maximum 6 elevi/secțiune. Pentru participarea la această etapă, după încheierea etapei naționale, este selectat un lot format din maximum 6 elevi/secțiune, prin probe de baraj, teoretice și practice pe simulatoare online. La etapa internațională probele teoretice sunt susținute pe platforma www.acadnet.ro, iar cele practice sunt susținute pe mașini virtuale și/sau simulatoare.

 

Capitolul III: Structura probelor  

Art. 5

5.1 Etapa locală, respectiv județeană a Competiției AcadNet se desfășoară într-o singură zi și constă în teste online și/sau teme practice pe mașini virtuale și/sau simulatoare. Fiecare probă se evaluează cu maximum 100 puncte. Punctajul final acordat fiecărui concurent reprezintă suma punctajelor acordate concurentului pentru fiecare probă. Durata unei probe a competiției este de o oră.

5.2 Etapa națională a Competiției AcadNet se desfășoară în două zile și constă într-o probă practică și o probă teoretică. Ambele probe vor fi notate cu maximum 100 puncte. Punctajul final obținut de fiecare concurent va fi calculat după formula: P = (PT*0,3+PP*0,7) în care: P = punctajul final acordat fiecărui concurent, PT=punctajul acordat fiecărui concurent pentru proba teoretică, PP=punctajul acordat fiecărui concurent pentru proba practică. Durata de desfășurare a fiecărei probe este stabilită de Comisia centrală a competiției și  este comunicată înaintea începerii acesteia. Durata celor două probe va fi, însumat, de maximum 4 ore. 

5.3 La etapa națională a Competiției AcadNet susținerea probelor practice se realizează pe echipamente reale sau simulatoare (instalare și depanare) iar susținerea testelor de cunoștințe teoretice se realizează fie online, fie offline.

5.4 Etapa internațională a Competiției AcadNet se poate susține online sau la Universitatea Politehnica București. Pentru fiecare din secțiunile Rețele sau Calculatoare vor fi două probe, una teoretică și alta practică, punctajul final fiind calculat după formula: P = (PT*0,3+PP*0,7) în care: P = punctajul final acordat fiecărui concurent, PT=punctajul acordat fiecărui concurent pentru proba teoretică, PP=punctajul acordat fiecărui concurent pentru proba practică. Toate subiectele probei internaționale vor fi formulate în limba engleză.

5.5  Pentru toate etapele, întrebările probei teoretice pot fi formulate și în limba engleză.

 

Capitolul IV: Organizarea comisiilor

Art. 6

6.1 Pentru fiecare etapă a Competiției AcadNet, componența comisiilor de organizare și evaluare și atribuțiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare  și desfășurare a competițiilor școlare.

6.2 În cadrul Comisiei Centrale a Competiției AcadNet se constituie  subcomisii  pentru fiecare secțiune în parte și pentru administrarea  platformei competiției AcadNet.

 

Capitolul V: Evaluarea produselor concurenților

Art. 7 

7.1 Evaluarea probelor teoretice se va face automat pe site-ul www.acadnet.ro.

7.2 Evaluarea probelor practice se va realiza, după caz, automat sau manual în funcție de modalitatea de susținere a acestora: pe simulatoare sau mașini virtuale.

7.3 În cadrul fiecărei secțiuni ierarhia se va stabili în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de fiecare concurent.

 

Capitolul VI: Desfășurarea OLIMPIADEI NAȚIONALE de INFORMATICĂ APLICATĂ - AcadNet

 Art. 8

 8.1 Modul  de desfășurare a competiției este detaliat anual în Precizările  cu privire  la organizarea  și desfășurarea OLIMPIADEI NAȚIONALE de INFORMATICĂ APLICATĂ - AcadNet .

 8.2 Precizările  cu privire  la organizarea și desfășurarea competiției în anul școlar 2021- 2022 se găsesc în Anexa 1 a prezentului regulament.

 

Capitolul VII: Rezolvarea contestațiilor

Art. 9

9.1 Comisia Centrală a Competiției AcadNet nu soluționează contestații privitoare la dotarea tehnică a locațiilor de concurs.

9.2 După fiecare probă, pe site-ul concursului, va fi postat un formular pentru contestații. Un concurent poate să conteste doar rezultatul obținut de el. Contestațiile se rezolvă în maxim 72 ore.

9.3 La decizia comisiei, toate sau o parte dintre testele transmise pot fi reevaluate. Procesul de reevaluare poate, uneori, conduce la obținerea unor punctaje diferite de cele obținute. În astfel de situații punctajul final al unui test este punctajul obținut în urma reevaluării. Contestațiile care vizează această eventuală modificare a punctajului vor fi respinse.

 

 

Capitolul VIII: Desfășurarea etapei internaționale

Art. 10 Etapa internațională va avea două categorii:

 • Calculatoare
 • Rețele de Calculatoare

Art 10.1 Programa de concurs este următoarea:

 • Pentru secțiunea Calculatoare - IT Essentials, configurare Linux și Windows  + CCNAv7 primul semestru
 • Pentru rețele de calculatoare = CCNA v7 semestrele 1-3

Art 10.2 Desfășurarea probelor

Toate probele vor fi susținute online. În ziua concursului concurenții se vor aduna într-o locație/laborator aleasă de ASC-ul țării respective. Computerul fiecărui concurent va avea instalat OBS pentru înregistrarea ecranului, un browser cu opțiunea de blocare a ferestrelor pop-up dezactivat și PacketTracer 8.2.0. Pe parcursul concursului va fi înregistrat ecranul fiecărui participant și, în laborator, va fi instalată o cameră care va înregistra, cu sunet, toți concurenții și supraveghetorii. Camera va fi instalată astfel încât fiecare ecran de computer și concurent să fie vizibili.

Pe parcursul concursului nu li se va permite concurenților să acceseze alte site-uri decât www.acadnet.ro sau să acceseze alte materiale tipărite sau electronice.

După concurs, înregistrările ecranului vor fi încărcate într-un drive iar linkul folderului partajat va fi trimis la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în maxim 2 ore de la încheierea concursului.

Concursul va avea o parte teoretică și o parte practică. Partea teoretică va fi 30% din punctaj, iar cea practică va fi 70%.

 

Capitolul IX: Dispoziții finale

Art. 11 În timpul probelor, concurenții nu vor utiliza dispozitive de stocare a informației și nu vor apela la alte surse de documentare/resurse în afara celor primite de la Comisia centrală a Competiției AcadNet. Concurenții care  încalcă  prevederile  prezentului  articol  vor  fi eliminați  din concurs  pierzând  dreptul  de participare  la Concursul AcadNet din anul școlar următor.

Art. 12 Elevii  calificați  la  etapa  locală vor  fi  înregistrați  pe  site-ul  competiției,  la  secțiunea corespunzătoare,  cu cel puțin 10 zile înaintea începerii competiției. Inspectorul de specialitate confirmă identitatea elevilor participanți prin mail sau fax transmis către Comisia centrală a Competiției AcadNet cu cel puțin 5 zile înaintea desfășurării etapei locale. Doar elevii confirmați vor avea acces la teste. La finalul etapei locale/județene, punctajul final va fi afișat pe site-ul competiției, în  maximum  10  zile  de la finalizarea etapei.

Art. 13 Listele cu elevii participanți la etapa națională  și datele de contact ale profesorului  însoțitor (profesor de specialitate TIC/Informatică) vor fi transmise Comisiei centrale a Competiției AcadNet și la Direcția Generală Învățământ Preuniversitar din Ministerul Educației,  cu cel puțin 10 zile înaintea etapei naționale.

Art. 14 Pe site-ul competiției, pentru fiecare secțiune, vor fi afișate: clasamentele, listele elevilor participanți la etapele locală / județeană / națională / internațională, lista premianților la nivel național.

Art. 15 Prezentul regulament poate fi modificat în conformitate cu prevederile art. 62 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

Art. 16 Programa de concurs se bazează pe programa disciplinei opționale Administrarea calculatoarelor și a rețelelor (aprobată prin OMECTS nr. 4.720/ 2010) și este anexată prezentului regulament (Anexa 2).