Comisia Centrală a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet, ediția 2023

 

Președinte: Prof. Dr. Ing. Nicolae Țăpuș, Universitatea Politehnica București

Președinte executiv: Ștefania Penea - inspector școlar pentru Informatică și TIC, ISMB

Vicepreședinte: Flavia Oprea, As. Dr. Ing. Universitatea Politehnica din București

Vicepreședinte: Emil Onea, Colegiul Național „Unirea” Focșani

 

Secțiunea Calculatoare

Vicepreședinte - Răzvan Deaconescu -  Conf. Dr. Ing. Universitatea Politehnica din București

Membri:

Daniel Rosner - Conf. Dr. Ing. Universitatea Politehnica din București

Alexandra Cornea -  Student Universitatea Politehnica din București

Adelin Popa - Student Universitatea Politehnica din București

Alexandru Mitria - Student Universitatea Politehnica din București

Alexia Băluță - Student Universitatea Politehnica din București

Andra Maslaev - Student Universitatea Politehnica din București

Mihnea Bloțiu - Student Universitatea Politehnica din București

Mihai Soare - Student Universitatea Politehnica din București

Victor Ciurel – Ing. Universitatea Politehnica din București

 

Secțiunea Rețele

Vicepreședinte - Alexandru Văduva - Conf. Dr. Ing. Universitatea Politehnica din București

Membri:

Alexandru Văduva - Ș.L. Dr. Ing. Universitatea Politehnica din București

Eduard Dumistrăcel - Student Universitatea Politehnica din București

Adriana Stănică - Student Universitatea Politehnica din București

Roxana Popa - Student Universitatea Politehnica din București

Tudor Manea – Ing. Universitatea Politehnica din București

Mircea Ioniță – Ing. Universitatea Politehnica din București

 

Secțiunea Interoperabilitate Software

Vicepreședinte: Traian Rebedea - Conf. Dr. Ing. Universitatea Politehnica din București

Membri:

Edi Stăniloiu - As. Dr. Ing. Universitatea Politehnica din București

David Dimitrie - Student Universitatea Politehnica din București

Ștefan Avram - Student Universitatea Politehnica din București

Luca Istrate – Ing. Universitatea Politehnica din București

Andrei Oțetea - Student Universitatea Politehnica din București

Theodor-Alin Oprea - Student Universitatea Politehnica din București

Ioan Teofil Sturzoiu - Student Universitatea Politehnica din București

Iulia Maria Corcodel - Student Universitatea Politehnica din București

Alexandru Buzea - Student Universitatea Politehnica din București

Marius Răzvan Pricop - Student Universitatea Politehnica din București

Stan Andrei - Student Universitatea Politehnica din București

Matei Barbu - Student Universitatea Politehnica din București

Radu Nichita – Ing. Universitatea Politehnica din București

Alexandru Bala - Student Universitatea Politehnica din București

 

Secțiunea tehnică și secretariat

Vicepreședinte: Ovidiu Domșa – Lector Dr. Universitatea “1 Decembrie” Alba Iulia

Membri:

Fănel Ghiță – ing. Universitatea Politehnica din București

Radu Costin Petean – ing. Universitatea Politehnica din București

Florea Andrei – profesor Colegiul Național “I.L.Caragiale: București

Nicula Smaranda – profesor Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev București

Berbece Georgiana Ligia – profesor Liceul Teoretic “Nichita Stănescu” București