Comisia Națională a Olimpiadei de Informatică Aplicată - AcadNet

Președinte - Nicolae Țăpuș - Prof. Dr. Ing. Universitatea Politehnică București

Președinte executiv - Ștefania Penea - inspector școlar pentru Informatica și TIC, ISMB

Vicepreședinte - Daniel Rosner, Conferențiar. Dr. Universitatea Politehnica din București

Vicepreședinte - Emil Onea, Colegiul Național „Unirea” Focșani

Secțiunea Calculatoare- Vicepreședinte

Răzvan Deaconescu -  Conferențiar. Dr. Universitatea Politehnica din București

Secțiunea Rețele- Vicepreședinte

Mihai-Daniel Chiroiu - Conferențiar. Dr. Universitatea Politehnica din București

Secțiunea Interoperabilitate Software - Vicepreședinte

Traian Rebedea - Conferențiar. Dr. Universitatea Politehnica din București

Secțiunea tehnică și secretariat- Vicepreședinte

Ovidiu Domșa – Lector. Dr, Universitatea “1 Decembrie”, Alba-Iulia

Secțiunea Calculatoare

Alexandru Radovici - Ș.L. Dr.. Universitatea Politehnica din București

Flavia Oprea - As. Drd. Universitatea Politehnica din București

Dorin Geman

Diana Duțică 

Dincă Alexandra 

Pavel Vlad Mateescu

Mihnea Andrei Blotiu 

Secțiunea Rețele

Emilian Rădoi - S.L. Dr. Universitatea Politehnica din București

Manea Tudor 

Cristiana Trifu 

Eduard Dumistracel 

Roxana Popa 

Alexandra Cornea 

Cosmin Duță 

Marius Florinel 

Rares Butilcă 

Tudor Mărculescu 

Mihai Daniel Soare 

Alexia Baluță 

Secțiunea Interoperabilitate Software

Ștefan-Dan Ciocîrlan - As. Drd. Universitatea Politehnica din București

Luca Istrate 

Alexandru Căciulescu 

Marius Pricop

Matei Dănuț 

Matei Barbu 

Radu Nichita 

Pricop Marius Razvan 

Comisia tehnică și secretariat

Resul Ebru - Ing. Universitatea Politehnica din București

Ispăsescu Smaranda – Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev”

Fănel Ghită - Ing. Universitatea Politehnica din București